شیرهای دستی بلوکی تیپ SN

کانال تلگرام

telegram.me/laheghi

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از 10-17
پنجشنبه 10-15

شنبه تا چهارشنبه 10-17 و پنجشنبه 10-15

شیر تکدسته بلوکی هیدرولیک مدل SN-3 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا دوازده دسته
سایز 3/8 و 1/2
حداکثر لیتراژ عبوری 50 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
40 الی 80 بار ، 63 الی 200 بار ، 160 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل SN-3

شیردستی بلوکی هیدرولیک مدل SN-4 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا دوازده دسته
سایز 3/4 و 1/2
حداکثر لیتراژ عبوری 80 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
80 الی 160 بار ، 125 الی 250 بار ، 200 الی 315 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل SN-4

شیر دستی بلوکی هیدرولیک مدل SN-6 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا دوازده دسته
سایز 1 اینچ و 3/4
حداکثر لیتراژ عبوری 160 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی
80 الی 160 بار ، 125 الی 250 بار
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل SN-6

شیر بلوکی هیدرولیک تکه ای 240 لیتر مدل SN-8 یولی تایوان

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا دوازده دسته
سایز 1 اینچ ، 1/4 و1 اینچ
حداکثر لیتراژ عبوری 240 لیتر بر دقیقه
فشار قابل تنظیم
با فشار شکن کارتریجی پیلوتی
25 الی 315 بار
با سوپاپ دارای پورت C کریر


دانلود مشـخصات کامـل SN-8