کنترلر دستی پروپرشنال هیدرولیک

کانال تلگرام

telegram.me/laheghi

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از 10-17
پنجشنبه 10-15

شنبه تا چهارشنبه 10-17 و پنجشنبه 10-15

کنترلر دستی پروپرشنال هیدرولیک

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
- کنترلر دستی برای کنترل سیگنال ورودی شیر پروپرشنال هیدرولیک تیپ PV
- هر کنترلر دستی برای کنترل 1 اسپول طراحی گردیده است


دانلود مشـخصات کامـل تیپ PVH1