دسته های کنترل از راه دور کابلی

کانال تلگرام

telegram.me/laheghi

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از 10-17
پنجشنبه 10-15

شنبه تا چهارشنبه 10-17 و پنجشنبه 10-15

دسته های قابل کوبل کنترل از راه دور کابلی تیپ RCC

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا 7 دسته
برای کنترل شیرهای جهت دهنده مکانیکی هیدرولیک تیپ MB2 , MB3 , MB4 , MB5 , MSB3 , MSB5 , SN3 , SN4 , SN6 , SN8 توسط کابل


دانلود مشـخصات کامـل تیپ RCC

دسته های کنترل از راه دور کابلی تیپ RC

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
از یک دسته تا 4 دسته
برای کنترل شیرهای جهت دهنده مکانیکی هیدرولیک تیپ MB2 , MB3 , MB4 , MB5 , MSB3 , MSB5 , SN3 , SN4 , SN6 , SN8 توسط کابل


دانلود مشـخصات کامـل تیپ RC

دسته کنترل جوی استیک تیپ FCR-2

با مشخصات زیر قابل ارائه می باشد :
دارای چهار سوراخ برای اتصال چهار عدد کابل
دسته کنترل جوی استیک تیپ FCR-2 برای کنترل شیر های جهت دهنده مکانیکی هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد .


دانلود مشـخصات کامـل تیپ FCR