جدول انتخاب اسپول در شیرهای دستی هیدرولیک

کانال تلگرام

telegram.me/laheghi

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از 10-17
پنجشنبه 10-15

شنبه تا چهارشنبه 10-17 و پنجشنبه 10-15

انتخاب انواع اسپول و مدار شیرهای جهت دهنده دستی

شیرهای دستی جهت دهنده طبق نیاز مشتری دارای مدارهای مختلف جهت مسیر دهی به سیال می باشند و تامین کننده این مدار نوع اسپول داخل شیر می باشد که مشتری متناسب با نیاز خود می تواند در تیپ های مختلف MB , MSB , SN مدارهای مختلفی را برای سیستم خود انتخاب نماید .


دانلود جدول مشـخصات کامـل اسپول تیپ های مختلف